Το ΣΗΛΥΑ

Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών (ΣΗΛΥΑ) επιτρέπει στις εταιρίες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για τη χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας και στις αρμόδιες υπηρεσίες να τις εξετάζουν μέσω διαδικτυακής πρόσβασης. Η διαδικασία αδειοδότησης που υλοποιεί το ΣΗΛΥΑ εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από την ΕΕΤΤ.

Το ΣΗΛΥΑ αναπτύχθηκε από την ΕΕΤΤ και περιλαμβάνει τα στοιχεία του προγενέστερου ηλεκτρονικού μητρώου, καθώς και ένα σύνολο πρόσθετων λειτουργιών.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην Ενημερωτική Πύλη βασίζονται στα στοιχεία που τηρούνται στο ΣΗΛΥΑ και δημοσιεύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν.4635/2019.

Δήλωση περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ΕΕΤΤ.

Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στο ΣΗΛΥΑ, κατόπιν αίτησής τους, οι ακόλουθοι φορείς:

 • Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)
 • Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
 • Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
 • Περιφέρεια Αττικής
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου
 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης Δήμου Αθηναίων
 • Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Καστοριάς
 • Διεύθυνση Δόμησης Δήμου Ξάνθης
 • Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Φλώρινας
 • Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Αγίας Παρασκευής
 • Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Λεβαδέων
 • Διεύθυνση Πολεοδομίας Δήμου Λαρισαίων
 • Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης Δήμου Αιγάλεω
 • Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Καλαμαριάς
 • Πολεοδομία Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης
 • Διεύθυνση Δόμησης Δήμου Δράμας
 • Διεύθυνση Πολεοδομίας Δήμου Θέρμης
 • Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Μεγαλόπολης
 • Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Ρεθύμνης
 • Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Τριφυλίας

Το ηλεκτρονικό μητρώο κατασκευών κεραιών της ΕΕΤΤ αποτελεί πλέον τμήμα του ΣΗΛΥΑ. Περιλαμβάνει στοιχεία για την αδειοδότηση κατασκευών κεραιών για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα 20 έτη.

Το μητρώο αρχικά δημιουργήθηκε όταν μεταβιβάστηκε στην ΕΕΤΤ (01-01-2001) η αρμοδιότητα αδειοδότησης από το τότε Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΥΜΕ), μαζί με το σχετικό έντυπο αρχείο. Η ΕΕΤΤ, στη συνέχεια, προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:

 • Καταχώρησε στο μητρώο τις βασικές πληροφορίες για τις άδειες που είχαν χορηγηθεί από το ΥΜΕ.
 • Καθιέρωσε μοναδικό επταψήφιο κωδικό αριθμό και κωδική ονομασία για τις θέσεις εγκατάστασης κατασκευών κεραιών.
 • Διόρθωσε με συστηματικό τρόπο ασυνέπειες, ιδίως αναφορικά με τις συντεταγμένες που αναγράφονταν σε ορισμένες άδειες, οι οποίες οφείλονταν τόσο σε σφάλματα μέτρησης όσο και σε χρήση διαφορετικών συστημάτων αναφοράς συντεταγμένων.
 • Ενημέρωνε σε μόνιμη βάση το μητρώο με τα βασικά στοιχεία των χορηγούμενων αδειών.
 • Ξεκίνησε το 2010 τη δημοσίευση του συνόλου των αδειών, παρέχοντας στους πολίτες τη δυνατότητα πρόσβασης στο κείμενο των αδειών σε ηλεκτρονική μορφή. Σημειώνεται ότι, οι αποφάσεις της ΕΕΤΤ για τη χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας/πιστοποιητικού πληρότητας, καθώς και οι σχετικές ανακλητικές αποφάσεις δημοσιεύονται και μέσω του προγράμματος «Διαύγεια».