Αναζήτηση βάσει Δήμου/διεύθυνσης/αριθμού θέσης

Για να αναζητήσετε μια κατασκευή κεραίας εισάγετε τη διεύθυνση ή μόνο τον Δήμο στο αντίστοιχο πεδίο και πατήστε «Αναζήτηση».

  Αναζητήστε την κεραία που σας ενδιαφέρει
 

Διεύθυνση

Δήμος

Αριθμός θέσης

Μπορείτε να ενημερωθείτε για αποτελέσματα μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).