Τι είναι η Ενημερωτική Πύλη

Η Ενημερωτική Πύλη Κατασκευών Κεραιών είναι μια εύχρηστη εφαρμογή που παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις κατασκευές κεραιών που είναι καταχωρημένες στο μητρώο της ΕΕΤΤ. Επίσης, παρέχει γενικότερες πληροφορίες για θέματα κατασκευών κεραιών, όπως το νομοθετικό πλαίσιο, η διαδικασία αδειοδότησης και οι αρμόδιοι φορείς.

Οι πολίτες που αναζητούν πληροφορίες για μια συγκεκριμένη κατασκευή κεραίας, μπορούν να ενημερωθούν:

Επίσης, παρέχονται πληροφορίες για θέματα όπως:

Η Ενημερωτική Πύλη δεν περιλαμβάνει πληροφορίες για:

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην Ενημερωτική Πύλη βασίζονται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών (ΣΗΛΥΑ) μέσω του οποίου πραγματοποιείται η αδειοδότηση και δημοσιεύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν.4635/2019.

Δήλωση περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ΕΕΤΤ.