Η Ενημερωτική Πύλη Κατασκευών Κεραιών (keraies.eett.gr) είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις κατασκευές κεραιών που είναι αδειοδοτημένες ή έχουν δηλωθεί στην ΕΕΤΤ.

Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας σε θέματα αδειοδότησης κατασκευών κεραιών και η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τους πολίτες.

To keraies.eett.gr αναπτύχθηκε από την ΕΕΤΤ.

  Αναζητήστε την κεραία που σας ενδιαφέρει
 

Αναζήτηση βάσει Δήμου/διεύθυνσης/θέσης


Μπορείτε να αναζητήσετε τις κατασκευές κεραιών σε έναν Δήμο ή σε συγκεκριμένη διεύθυνση.

Αναζήτηση σε περιοχή μέσω χάρτη

Μπορείτε να αναζητήσετε τις κατασκευές κεραιών σε μια περιοχή μέσω χάρτη.