Ελεγκτικές δράσεις

Η ΕΕΤΤ διενεργεί ελέγχους σε κατασκευές κεραιών κατόπιν καταγγελίας ή αυτεπάγγελτα.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποια κατασκευή δεν διαθέτει την απαιτούμενη άδεια κατασκευής κεραίας, διενεργείται αυτοψία, και στη συνέχεια η ΕΕΤΤ επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις και ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς.

Συγκεκριμένα, ενημερώνεται η Εισαγγελία στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας για την επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων και η Πολεοδομία, η οποία είναι αρμόδια για την κατεδάφιση των παράνομων κατασκευών κεραιών. Σημειώνεται ότι η Πολεοδομία μπορεί επίσης να διατάξει αυτεπάγγελτα την κατεδάφιση παράνομων κεραιών ή κατασκευών κεραιών που δεν λειτουργούν.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι: