Η ΕΕΤΤ

Η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων) είναι η Ανεξάρτητη Αρχή που ρυθμίζει, εποπτεύει και ελέγχει:

Η ΕΕΤΤ ασκεί τις αρμοδιότητες Επιτροπής Ανταγωνισμού στις εν λόγω αγορές.


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ