Αναζήτηση πρόσφατων αδειοδοτήσεων

Μπορείτε να αναζητήσετε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένο Δήμο ή Περιφερειακή Ενότητα τις κατασκευές κεραιών για τις οποίες έχει εκδοθεί από την ΕΕΤΤ άδεια κατασκευής κεραίας ή έχει δημοσιοποιηθεί δήλωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας. Διευκρινίζεται ότι στον κατάλογο δεν περιλαμβάνονται κατασκευές κεραιών για τις οποίες στο επίμαχο χρονικό διάστημα έχει δημοσιοποιηθεί δήλωση τροποποίησης / επικαιροποίησης της κατασκευής κεραίας, αλλά η άδεια κατασκευής κεραίας έχει εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο.

  Αναζήτηση πρόσφατων αδειοδοτήσεων
 

Από

Έως

Δήμος