Αναζήτηση πρόσφατων αδειοδοτήσεων

Μπορείτε να αναζητήσετε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένο Δήμο ή Περιφερειακή Ενότητα τις κατασκευές κεραιών για τις οποίες έχει εκδοθεί από την ΕΕΤΤ άδεια κατασκευής κεραίας ή έχει δημοσιοποιηθεί δήλωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας. Διευκρινίζεται ότι στον κατάλογο δεν περιλαμβάνονται κατασκευές κεραιών για τις οποίες στο επίμαχο χρονικό διάστημα έχει δημοσιοποιηθεί δήλωση τροποποίησης / επικαιροποίησης της κατασκευής κεραίας, αλλά η άδεια κατασκευής κεραίας έχει εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο.

  Αναζήτηση πρόσφατων αδειοδοτήσεων
 

Από

Έως

Δήμος

Περιφ. Ενότητα

Μπορείτε να ενημερωθείτε για αποτελέσματα μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).