Αδειοδότηση κατασκευών κεραιών πριν τις 30-10-2019

Oρόσημα στη διαδικασία αδειοδότησης κατασκευών κεραιών πριν τις 30 Οκτωβρίου 2019 αποτελούν: