Αδειοδότηση κατασκευών κεραιών πριν τις 07-03-2012

Oρόσημα στη διαδικασία αδειοδότησης κατασκευών κεραιών πριν τις 7 Μαρτίου 2012 αποτελούν: